2005/361/ES: Odločba Komisije z dne 29. aprila 2005 o spremembi Odločbe 1999/659/EGS o okvirni dodelitvi sredstev državam članicam iz Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada za ukrepe za razvoj podeželja za obdobje od 2000 do 2006 (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 1320)