Uredba Komisije (ES) št. 2076/2004 z dne 3. decembra 2004 o prvi prilagoditvi Priloge I k Uredbi (ES) št. 2003/2003 o gnojilih (EDDHSA in trojni superfosfat)Besedilo velja za EGP.