Pisno vprašanje E-2091/09 vlaga Robert Kilroy-Silk (NI) za Komisijo. Kršenje človekovih pravic na Papui