2019 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyvos (ES) 2020/262, kuria nustatoma bendroji akcizų tvarka, klaidų ištaisymas (Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 58, 2020 m. vasario 27 d.)