Pisno vprašanje E-5979/09 vlaga Ingeborg Gräßle (PPE) za Komisijo. Finančne težave pri kliničnih raziskavah v okviru sedmega okvirnega programa