2004/72/: Sklep Skupnega odbora EGP št. 72/2004 z dne 8. junija 2004 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP