Obvestilo o vlogi za dovoljenje za raziskovanje tekočih in plinastih ogljikovodikov, imenovano Gold – Italijanska Republika – Dežela Sicilija – Deželni odbor za industrijo – Deželni oddelek za industrijo in rudarstvo – Deželni urad za ogljikovodike in geotermalno energijo (U.R.I.G.)