Zawiadomienie o złożonym wniosku o wydanie zezwolenia na poszukiwanie węglowodorów płynnych i gazowych pod nazwą Gold – Republika Włoska – Region Sycylia – Dyrekcja Regionalna ds. Przemysłu – Wydział Regionalny ds. Przemysłu i Górnictwa – Biuro Regionalne ds. Węglowodorów i Geotermii (U.R.I.G.)