Meddelelse om ansøgning om tilladelse til efterforskning efter flydende og gasformige kulbrinter med betegnelsen Gold — Republikken Italien — Regionen Sicilien — Det Regionale departement for Industri og Minedrift — Regionalkontoret for Kulbrinter og Geotermi (U.R.I.G.)