Skupni ukrep Sveta 2008/131/SZVP z dne 18. februarja 2008 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Afganistan