Uredba Komisije (ES) št. 832/2006 z dne 2. junija 2006 o razdelitvi nacionalnih referenčnih količin med oddajo in neposredno prodajo , določenih za obdobje 2005/2006 v Prilogi I k Uredbi Sveta (ES) št. 1788/2003