TITJUR Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 14. decembra 2006. # Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio proti Compañía Española de Petróleos SA. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Tribunal Supremo - Španija. # Konkurenca - Karteli - Sporazumi med podjetji- Člen 85 Pogodbe EGP (postal člen 85 Pogodbe ES, ki je postal člen 81 ES) - Členi od 10 do 13 Uredbe (EGS) št. 1984/83 - Pogodbe o izključni nabavi motornih goriv, imenovane "pogodbe o komisijski prodaji z garancijo" in "pogodbe o trgovskem zastopanju" med imetniki bencinskih postaj in naftnimi podjetji. # Zadeva C-217/05. Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio