Pisno vprašanje E-5348/09 vlagajo Potito Salatto, Licia Ronzulli in Alfredo Antoniozzi (PPE) za Komisijo. Nasilje v Sudanu