Pisno vprašanje E-4340/07 vlaga Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) za Komisijo. Dodatne informacije o ravnanju z odpadno vodo v občini Oviedo (Asturija, Španija)