Zuffa proti OHMI ( ULTIMATE FIGHTING) Sodba Sodišča prve stopnje (tretji senat) z dne 2. aprila 2009. # Zuffa, LLC proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT). # Znamka Skupnosti - Prijava besedne znamke Skupnosti ULTIMATE FIGHTING - Absolutni razlog za zavrnitev - Neobstoj razlikovalnega učinka - Obveznost obrazložitve - Člena 7(1)(b) in 73 Uredbe (ES) št. 40/94. # Zadeva T-379/05. TITJUR