Odločba Komisije z dne 23. junija 2003 o uvedbi statusa nekaterih držav članic in regij držav članic, uradno prostih tuberkuloze, bruceloze in enzootske goveje levkoze glede čred goveda (notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 1925) (Besedilo velja za EGP) (2003/467/ES)