Sodba Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 12. septembra 2007.#Glaverbel SA proti Urad Evropske unije za intelektualno lastnino.#Zadeva T-141/06. Sodba Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 12. septembra 2007