Uredba Komisije (ES) št. 687/2009 z dne 29. julija 2009 o razveljavitvi uredb (ES) št. 877/2008, (ES) št. 878/2008 in (ES) št. 879/2008 o odprtju stalnega javnega razpisa za nadaljnjo prodajo sladkorja iz zalog belgijske, češke, irske, italijanske, madžarske, slovaške in švedske intervencijske agencije