Pisno vprašanje E-3234/07 vlaga Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) za Komisijo. Delo otrok v Albaniji