Ustavno sodišče Republike Slovenije, sklep z dne 07/02/2007 # Jata Emona d.d., Ljubljana in drugi