Uredba Komisije (ES) št. 225/2008 z dne 13. marca 2008 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor, ki se izvaža brez nadaljnje predelave