Zadeva T-184/07: Tožba, vložena 25. maja 2007 – Avon Products proti UUNT (ANEW ALTERNATIVE)