Cauza C-264/18: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 6 iunie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Grondwettelijk Hof — Belgia) — P. M., N. G.d.M., P. V.d.S./Ministerraad (Trimitere preliminară — Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii — Directiva 2014/24/UE — Articolul 10 litera (c) și litera (d) punctele (i), (ii) și (v) — Validitate — Domeniu de aplicare — Excluderea serviciilor de arbitraj și de conciliere și a anumitor servicii juridice — Principiile egalității de tratament și subsidiarității — Articolele 49 și 56 TFUE)