Zadeva F-28/06: Tožba, vložena 17. marca 2006 — Sequeira Wandschneider proti Komisiji