Komisjoni määrus (EÜ) nr 333/2005, 25. veebruar 2005, millega kehtestatakse teraviljatoetuse korrigeeriv summa