Združeni zadevi C-463/04 in C-464/04: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 6. decembra 2007 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italija)) – Federconsumatori, Adiconsum, ADOC, Ercole Pietro Zucca (C-463/04) in Associazione Azionariato Diffuso dell'AEM SpA, Filippo Cuccia, Giacomo Fragapane, Pietro Angelo Puggioni, Annamaria Sanchirico, Sandro Sartorio (C-464/04) proti Comune di Milano (Člen 56 ES – Prost pretok kapitala – Omejitve – Privatizirana podjetja – Nacionalna določba, v skladu s katero statut delniške družbe državi ali javnemu subjektu, ki je udeležen v kapitalu te družbe, daje pravico, da neposredno imenuje enega ali več članov upravnega odbora)