Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 108/2007 от 28 септември 2007 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП