Pisno vprašanje E-2994/09 vlaga Robert Kilroy-Silk (NI) za Komisijo. Pribe v Franciji