Uredba Sveta (EGS) št. 1674/72 z dne 2. avgusta 1972 o določitvi splošnih pravil za podeljevanje in financiranje pomoči za seme