Pisno vprašanje E-6275/09 vlaga Wim van de Camp (PPE) za Komisijo. Vračanje posmrtnih ostankov