Pisno vprašanje E-5958/09 vlaga Nikolaos Huntis (GUE/NGL) za Komisijo. Mreža Natura v Grčiji in njeni upravni organi