Pisno vprašanje E-6944/08 vlaga Andreas Mölzer (NI) za Komisijo. Gensko spremenjene rastline - odpornost na pesticide