Predlog splošnega proračuna 2009 (Oddelek III)Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2008 o predlogu proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009, Oddelek III – Komisija (C6-0309/2008 — 2008/2026(BUD)) in pisnem predlogu spremembe št. 1/2009 (SEK(2008)2435) k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 200