Pogodba o Ustavi za Evropo - III. DEL — POLITIKE IN DELOVANJE UNIJE - III. NASLOV — NOTRANJE POLITIKE IN UKREPI - I. POGLAVJE — NOTRANJI TRG - 4. oddelek — Kapital in plačila - III-159. Člen