Návrh rozhodnutie Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2007/250/ES , ktorým sa Spojené kráľovstvo oprávňuje na zavedenie osobitného opatrenia odchylne od článku 193 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Iba anglické znenie je autentické)