Pisno vprašanje E-4801/09 vlaga Chris Davies (ALDE) za Komisijo. Decentralizacija upravljanja v okviru skupne ribiške politike