Poziv k oddaji vlog za pridobitev dovoljenja za iskanje ogljikovodikov v delu bloka L16b nizozemskega epikontinentalnega pasu (Besedilo velja za EGP).