Razširitev in sprememba obveznosti javnih služb, uvedenih za redne zračne prevoze na treh progah znotraj Grčije v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2408/92 (Besedilo velja za EGP )