Zadeva C-173/05: Tožba Komisije Evropskih skupnosti proti Italijanski republiki, vložena dne 18. aprila 2005