Pisno vprašanje P-4847/06 vlaga Monica Frassoni (Verts/ALE) za Komisijo. Zloraba kazenskih ukrepov za kršitev pravic intelektualne lastnine