Uredba Komisije (EGS) št. 3515/92 z dne 4. decembra 1992 o določitvi skupnih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 1055/77 o skladiščenju in premikanju proizvodov, ki jih odkupi intervencijska agencija