Pisno vprašanje E-4113/07 vlaga Geoffrey Van Orden (PPE-DE) za Komisijo. Izpustitev zdravstvenega osebja iz zapora v Libiji