Pisno vprašanje E-1276/05 vlaga Michl Ebner (PPE-DE) za Komisijo. Natura 2000 in razvoj podeželja