Pisno vprašanje E-6054/09 vlaga Petru Constantin Luhan (PPE) za Komisijo. Ukrepi za zagotovitev celovitosti in skladnosti instrumentov za podporo turizmu na ravni Komisije in držav članic