Odločba Komisije z dne 21/12/2005 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom (Zadeva št. COMP/M.4002 - OMV / ARAL CR) v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. /2004 (Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)