Uredba Komisije (ES) št. 604/2009 z dne 9. julija 2009 o določitvi najvišjega zneska izvoznega nadomestila za maslo v okviru stalnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 619/2008