Pisno vprašanje P-4370/07 vlaga Paul van Buitenen (Verts/ALE) za Komisijo. Druge dejavnosti osebja Evropskega urada za boj proti goljufijam