Pisno vprašanje E-5102/07 vlaga Proinsias De Rossa (PSE) za Komisijo. Izvajanje postopkov iz člena 228 v zadevi Komisija proti Italiji, C-119/04