Pisno vprašanje P-1887/05 vlaga Péter Olajos (PPE-DE) za Komisijo. Nezakonito nadlegovanje madžarskih podjetij v Nemčiji