Odločba Komisije z dne 29. aprila 2004 o spremembi Priloge A k Odločbi 2002/731/ES z dne 30. maja 2002 in o določitvi glavnih značilnosti sistema razreda A (ERTMS) podsistema vodenje - upravljanje in signalizacija vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti iz Direktive 2001/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 1559)Besedilo velja za EGP.